MINECRAFT podstawowy, język LUA, dzieci 7-9 lat

MINECRAFT podstawowy, język LUA, dzieci 7-9 lat

Zajęcia dedykowane są dla dzieci w wieku 7-9 lat, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z programowaniem.

Zapraszamy nie tylko miłośników Minecraft, ale także dzieci, które chciałyby tę wspaniałą grę poznać.
Poprzez pracę z Minecraft dzieci bardzo łatwo wchodzą w świat kodowania. W czasie zajęć, uczestnicy poznają najważniejsze pojęcia informatyczne jak pętle, zmienne, warunki i uczą się stosować je w praktyce. Działanie napisanych programów wizualizowane jest w Minecraft w postaci budowli/konstrukcji wykonanej przez tzw. „żółwika” na podstawie napisanego programu. Dzieci uczą się programowania w języku LUA w edytorze graficznym, który dostosowany jest do możliwości wiekowych dzieci.
Wszystkie języki programowania łączy język angielski w związku z tym, po omówieniu właściwości danego pojęcia, wprowadzamy odpowiednie komendy w języku angielskim; używamy go w czasie zajęć oraz podczas tworzenia programów. Dzięki takiej formie, absolwenci kursu mają łatwość w uczeniu się kolejnych języków programowania (Minecraft zaawansowany, Python, Java, itd.)

Udział w zajęciach z programowania w Minecraft:
• daje dzieciom dobry start do zrozumienia struktury i logiki programowania;
• rozwija umiejętności niezbędne do nauki matematyki, szeroko pojętej informatyki, logicznego myślenia;
• uczy pracy w grupie;
• poprzez połączenie nauki programowania z lubianym przez dzieci Minecraftem, nauka złożonych zagadnień związanych z programowaniem staje się łatwiejsza oraz daje motywację do zdobywania wiedzy.

Zajęcia dedykowane są dla dzieci, które umieją:

• obsługiwać komputer i myszkę komputerową
• czytać i pisać