MINECRAFT Zawansowany i PYTHON Graficzny, dzieci 9-11 lat

MINECRAFT Zawansowany i PYTHON Graficzny, dzieci 9-11 lat

W pierwszym semestrze uczestnicy zajęć programują w języku LUA w edytorze tekstowym. Piszą komendy jedynie w języku angielskim. Działanie napisanych programów wizualizują w Minecraft w postaci konstrukcji/budowli tworzonych przez tzw. „żółwika” na postawie napisanego programu.

W drugim semestrze uczestnicy kursu przekładają zdobytą wcześniej wiedzę na inny język programowania jakim jest Python. Dzieci mogą doświadczyć tego, jak uniwersalne są pojęcia i zasady programowania. Nadal wszystkie elementy kodu piszą w języku angielskim. Efekty napisanych programów wizualizują w trybie graficznym Pythona.

Udział w zajęciach z Zaawansowanego Programowania w  Minecraft i Edytorze Graficznym Python :

  • daje zrozumienie struktury i logiki programowania
  • rozwija umiejętności niezbędne do nauki matematyki, szeroko pojętej informatyki, logicznego myślenia;
  • uczy pracy w grupie, „burzy mózgów”
  • poprzez połączenie nauki programowania z wizualizacją w Minecraft i Python uczestnicy zajęć nabierają pewności siebie i łatwości w praktycznym używaniu złożonych pojęć programistycznych

Zajęcia dedykowane są dla osób:

  • w wieku 9 – 11 lat
  • które zakończyły podstawowy kurs programowania w edytorze graficznym Minecraft lub brały udział w innym kursie programowania
  • interesują się komputerami i chciałyby rozszerzyć swoje umiejętności o wiedzę dotyczącą programowania

 

 

 

Komentarze