Cel Komputrilo:

Szkolimy przyszłych informatyków, rozwijamy logikę

Misja

Przygotowujemy dzieci do zawodów jutra czyli programistów, informatyków, specjalistów IT

Seniorzy

Zapobiegamy wykluczeniu cyfrowemu dorosłych oraz seniorów

Dlaczego z nami warto?

Bogata i różnorodna oferta zajęć programowania, informatyki, elektroniki.

Programowanie dla dzieci z Minecraft

Udział w warsztach z Minecraft jest dla dzieci dobrym startem do zrozumienia programowania.Rozwija kluczowe umiejętności niezbędne do nauki matematyki, kreatywność oraz uczy pracy w grupie.

Przyprowadzanie na zajęcia i odprowadzanie dzieci do szkoły

Zamiast siedzieć na świetlicy-zapraszamy do nas na poranne zajęcia. Dzieci możemy przyprowadzić ze szkoły, a po zajęciach odprowadzamy.

Programowanie dla młodzieży

Tej grupie wiekowej dedykujemy naukę narzędzi, które są wykorzystywane przez profesjonalistów.

Urodziny z Minecraft dla dzieci

Oryginalne, niezapomniane urodziny tematyczne z Minecraft dla dzieci

Fakty w liczbach

wg Forbesa w 2017 roku, aż 3 spośród 10 najlepszych zawodów świata należą do branży IT

3

najważniejszy język na świecie to właśnie programowanie

90

% zawodów wkrótce będzie wymagało znajomości programowania

900000

szacowana liczba brakujących programistów na świecie w roku 2020

Nasza oferta

PYTHON Zaawansowany, dzieci 12 lat i więcej

Python jest jednym z najpopularniejszych języków programowania. Jest stosowany prawie wsWięcej...

PYTHON podstawowy, dzieci 10-13 lat

Przed młodzieżą stawiamy poważne wyzwanie! Zgłębiamy język Python, który jest wykoWięcej...

Komputer od podstaw dla Seniorów i dorosłych

Nauczymy każdego! Zasadniczo nauka polega na przechodzeniu przez tematy, które interesujWięcej...