Programowanie dla przedszkolaków

Programowanie / gry logiczne dla PRZEDSZKOLAKÓW

Dlaczego warto uczyć dzieci programowania już od najmłodszych lat?

  • Programowanie/kodowanie stało się już „trzecim językiem” świata obok języka ojczystego i angielskiego.
  • Już dziś wykorzystywane jest we wszystkich dziedzinach życia
  • W niedalekiej przyszłości powstaną zawody, których dziś nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Ale jedno jest pewne – będą one wymagały od naszych dzieci umiejętności programowania.
  • Programowane przestaje być już także domeną mężczyzn, dlatego szczególnie troszczymy się o rozwój dziewcząt w tej dziedzinie.
  • W niektórych krajach kodowanie jest  przedmiotem szkolnym. Także w Polsce programowanie weszło już do szkół.
  • Programowanie rozwija umiejętności analityczne, myślenie logiczne
    i kreatywne. Buduje zespoły i umiejętność pracy w nich.
  • Uczy wytrwałości w dążeniu do celu i poszukiwania rozwiązań problemu.
  • Jest dziedziną, w której zapotrzebowanie na specjalistów jest ogromne i ciągle rośnie.

 Jak to wygląda?

Najmłodsi uczą się programowania na intuicyjnym, dostosowanym do ich możliwości programie Scratch Junior oraz poznają inne aplikacje dla małych programistów.

Nabierają obycia ze skryptami, rozwijają kreatywność, umiejętność logicznego myślenia, stają się twórcami zamiast odtwórcami.

Dodatkowo wprowadzamy różnorodne gry logiczne uczące nasze dzieci poruszania się w przestrzeni 2D

 

Czy programowanie dla przedszkolaka to nie za wcześnie?

Stanowczo nie! Większość maluszków w tym wieku bez najmniejszych problemów obsługuje telewizor, komputer, tablet o ile tylko ma do nich swobodny dostęp. Zajęcia  prowadzone są jako zabawa, dzieci same decydują o tym jak będzie wyglądał czy co zrobi programowany obiekt. Warto także pokazywać dzieciom inne możliwości wykorzystania tabletu niż tylko do gier.

Jesteśmy już w innych przedszkolach 😉