Programowanie z Minecraft

MINECRAFT PODSTAWOWY, język LUA, dzieci 7-9 lat

Poprzez pracę z Minecraftem dzieci bardzo łatwo wchodzą w świat kodowania.

Warsztaty te są wstępem do zrozumienia przez dzieci zasad programowania oraz zapoznania się z podstawowymi pojęciami jak algorytm, pętle, warunki, zmienne poprzez pracę z tzw. „żółwikiem”.

Do nauki wykorzystujemy język LUA, który jest dostosowany do możliwości wiekowych dzieci (na początku w wersji graficznej)

Zapraszamy nie tylko miłośników Minecrafta, ale także dzieci, które chciałyby tę wspaniałą grę poznać.

Program dla dzieci w wieku 7-9 lat.

w trakcie II semestru dzieci powoli wchodzą w tryb tekstowy i zaczynają pisać sami komendy.